Author Details

Alexandrovskaya, V. N., Horkyi Donetsk State Medical University, Ukraine