[1]
M. I. Boichenko, “Self-Unfolding of the Phenomenon of Hryhorii Skovoroda”, AMPR, no. 22, pp. 5–13, Dec. 2022.