(1)
Alchuk, M. P.; Pavlyshyn, A. D. The Spirituality of Hryhorii Skovoroda’s Work in Taras Zakydalsky’s Research. AMPR 2022, 126-136.