DOI: https://doi.org/10.15802/ampr2012/7848

FORMING OF SPIRITUALITY OF STUDENT YOUNG PEOPLE AS ONE OF CONSTITUENTS OF An EDUCATE PROCESS IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE

O. S. Paraschevina

Abstract


In the article the questions of forming of spirituality of student young people are examined in higher educational establishments of Ukraine: priorities, directions, maintenance, task.

Keywords


spirituality; education; priorities; values; tradition

References


Вища освіта в Україні : нормат.-прав. регулювання. – К., 2003.

Вольховський, Г. Православный взгляд на мотивацию нравственного воспитания и поведения человека //Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів ВНЗ : Матеріали Придніпровської регіон. наук.-практ. конф.. – Д. : ДДАУ, 2009. – С. 22–28.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Теорія і практика виховання лідерських якостей в системі студентських само-врядних організацій», вересень 2009 р. – К. : МОН України.

Національна доктрина розвитку освіти України: затв. Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002 // Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 х ч. – Х., 2004. – Ч. 1 : Доктрина, закони, концепції.

Паращевіна, О. С. Аксіологічні аспекти виховання студентської молоді // Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів ВНЗ : Матеріали Придніпровської регіон. наук.- практ. конф. – Д. : ДДАУ, 2009. – С. 34–38.

Придніпровська регіональна науково–практична конференція «Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів», 11 червня 2009 // Матеріали конференції. – Д. : ДДАУ. – 328 с.

Проблеми розвитку освіти у вищих аграрних навчальних закладах і філософські засади їх розв’язання // Матеріали круглого столу 22–23 квітня 2010 р. – Х. : ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2010. – 420 с.

Похресник, А. К. Соціокультурні орієнтації студентської молоді трансформаційного суспільства / А. К Похресник // Молодь у сучасному світі: морально-естетичні та культурологічні виміри. – К.,2001. – С. 58–63.

Похресник, А. К. Структура соціокультурних орієнтацій студентської молоді: до методології визначення / А. К. Похресник // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – К., 2001. – С. 25–29.

Сухомлинський, В. А. О воспитании / Сост. и авт. вступит. очерков С. Соловейчик. – 5 е изд. – М. : Политиздат, 1985. – 226 с.

Черненко, О. М., Елементи християнської етики в структурі підготовки фахівця аграрного сектору економіки / О. М. Черненко, О. І. Черненко // Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів ВНЗ : Матеріали Придніпровської регіон. наук.-практ. конф. – Д. : ДДАУ, 2009. – С. 271– 275.

Ягупов, В. В. Педагогіка : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2002 – 560 с.


GOST Style Citations


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.