FORMING OF SPIRITUALITY OF STUDENT YOUNG PEOPLE AS ONE OF CONSTITUENTS OF An EDUCATE PROCESS IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE

Authors

  • O. S. Paraschevina Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ampr2012/7848

Keywords:

spirituality, education, priorities, values, tradition

Abstract

In the article the questions of forming of spirituality of student young people are examined in higher educational establishments of Ukraine: priorities, directions, maintenance, task.

Author Biography

O. S. Paraschevina, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

Associate Professor of Philosophy and Sociology, Ph.D. in History

References

Вища освіта в Україні : нормат.-прав. регулювання. – К., 2003.

Вольховський, Г. Православный взгляд на мотивацию нравственного воспитания и поведения человека //Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів ВНЗ : Матеріали Придніпровської регіон. наук.-практ. конф.. – Д. : ДДАУ, 2009. – С. 22–28.

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Теорія і практика виховання лідерських якостей в системі студентських само-врядних організацій», вересень 2009 р. – К. : МОН України.

Національна доктрина розвитку освіти України: затв. Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002 // Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 х ч. – Х., 2004. – Ч. 1 : Доктрина, закони, концепції.

Паращевіна, О. С. Аксіологічні аспекти виховання студентської молоді // Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів ВНЗ : Матеріали Придніпровської регіон. наук.- практ. конф. – Д. : ДДАУ, 2009. – С. 34–38.

Придніпровська регіональна науково–практична конференція «Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів», 11 червня 2009 // Матеріали конференції. – Д. : ДДАУ. – 328 с.

Проблеми розвитку освіти у вищих аграрних навчальних закладах і філософські засади їх розв’язання // Матеріали круглого столу 22–23 квітня 2010 р. – Х. : ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2010. – 420 с.

Похресник, А. К. Соціокультурні орієнтації студентської молоді трансформаційного суспільства / А. К Похресник // Молодь у сучасному світі: морально-естетичні та культурологічні виміри. – К.,2001. – С. 58–63.

Похресник, А. К. Структура соціокультурних орієнтацій студентської молоді: до методології визначення / А. К. Похресник // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – К., 2001. – С. 25–29.

Сухомлинський, В. А. О воспитании / Сост. и авт. вступит. очерков С. Соловейчик. – 5 е изд. – М. : Политиздат, 1985. – 226 с.

Черненко, О. М., Елементи християнської етики в структурі підготовки фахівця аграрного сектору економіки / О. М. Черненко, О. І. Черненко // Формування національних і загальнолюдських цінностей у студентів ВНЗ : Матеріали Придніпровської регіон. наук.-практ. конф. – Д. : ДДАУ, 2009. – С. 271– 275.

Ягупов, В. В. Педагогіка : Навч. посібник. – К. : Либідь, 2002 – 560 с.

How to Cite

Paraschevina, O. S. (2012). FORMING OF SPIRITUALITY OF STUDENT YOUNG PEOPLE AS ONE OF CONSTITUENTS OF An EDUCATE PROCESS IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE. Anthropological Measurements of Philosophical Research, (2), 96–101. https://doi.org/10.15802/ampr2012/7848

Issue

Section

SOCIAL ASPECT OF HUMAN BEING